INEMRCM | Euro Web Studio


INEMRCM este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, aflată în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.

Sediul INEMRCM este în municipiul Bucureşti, Şos. Panduri nr. 22, sector 5

ATRIBUŢII INEMRCM

Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este reglementată de H.G. nr. 1229/2005, modificată şi completată prin H.G. nr. 589/2008 şi HG nr. 1057/2010.

  • AN EXECUTIE: 2011
  • PLATFORMA: Drupal
  • TEHNOLOGIE FOLOSITA: HTML, CSS, PHP
  • CATEGORII: Site prezentare